VAŽNO! NEOPHODNA PRETHODNA NAJAVA POJEDINIH VRSTA ROBA U HRVATSKOJ

10/10/2019
  • Najava robe koja podleže fitosanitarnoj kontroli (u uvozu u EU ili tranzitu kroz EU)

Za sada nisu dostupni obrasci za prethodnu najavu, već je dovoljno da se roba najavi najmanje 24 časa pre dolaska na granični prelaz slanjem barem fitosanitarnog sertifikata na sledeću mejl adresu: fitoinspekcija.bajakovo@dirh.hr

  • Najava robe koja podleže veterinarskoj kontroli (u uvozu u EU ili tranzitu kroz EU)

Prethodna najava robe koja podleže veterinarskoj inspekciji potrebno je izvršiti najmanje 24 časa pre dolaska na granični prelaz, a prijava se vrši putem sledeće mejl adrese: vgkp.bajakovo@dirh.hr.

Najava se vrši popunjavanjem sledećih obrazaca:

U slučaju neizvršene najave prevoznik će biti sankcionisan.

  • Najava pojedine akcizne robe (u uvozu, izvozu ili tranzitu)

Prema članu 115. hrvatskog Zakona o trošarinama (NN 106/18) prevoznik je dužan da pri uvozu/izvozu ili tranzitu preko teritorije Hrvatske najavi prevoz pojedine vrste robe koja se prevozi u rasutom stanju što podrazumeva robu koja se prevozi u kontejnerima ili cisternama nezavisno od zapremine iste.

Obaveznoj najavi podleže roba sa sledećim tarifnim oznaka: CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00, kao i roba sa tarifnim oznakama CN 3814 00 90 i CN 3826 00 90 ukoliko joj namena nije pogon ili grejanje. Takođe, posebnoj najavi podležan je i prevoz duvana i duvanskih proizvoda.

Preoznik je dužan da Carinskoj upravi (Akciznom odeljenju) putem elektronske pošte ELO@carina.hr najavi prevoz popunjavanjem Obrasca O-NK najkasnije 24 časa pre stupanja vozila sa robom na teritoriju Hrvatske. Takođe, uz popunjen obrazac potrebno je dostaviti i kopiju međunarodnog tovarnog lista za prevoz robe čija se najava kretanja vrši. Prevoz je moguće nastaviti tek nakon dobijanja odobrenja Akciznog odeljenja, kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi za taj prevoz.

Za prevoz robe bez prethodno dobijenog odobrenja propisane su novčane kazne u iznosu od 60.000 do 2.000.000 kuna.

Zakon o trošarinama možete pogledati OVDE.

UPOZORAVAMO PREVOZNIKE DA OBAVEZNO IZVRŠE PROVERU TARIFNIH OZNAKA ROBE KOJU NAMERAVAJU DA PREVOZE KAKO JER NAZIV ROBE NE MORA DA UKAZUJE NA POTREBU PRIJAVE (PLAĆENA KAZNA U IZNOSU OD 4000 EVRA JER NAZIV ROBE NIJE UKAZIVAO NA TO DA JE ISTA AKCIZNA).