pneumatici

                

NOVA UREDBA UN U VEZI SA OZNAKAMA PNEUMATIKA SA KLINOVIMA

Svetski forum za harmonizaciju propisa o vozilima usvojio je 9. marta 2022. godine novu Uredbu Ujedinjenih nacija kojom se propisuju performanse i obeležavanje pneumatika sa klinovima.

Ceo članak