AdBlue

                

PROVERITE DA LI KORISTITE ODGOVARAJUĆI ADBLUE

03/07/2023

Ceo članak

PODSETNIK – NAČIN SKLADIŠTENJA I KORIŠĆENJA ADBLUA

23/04/2021

Nakon slučaja u kome je zbog AdBlua došlo do kvara uređaja na dva vozila našeg člana, tražena je analiza AdBlua koji je korišćen jer je isti nabavljen od našeg dugogodišnjeg saradnika. Nakon analize i uzorkovanja utvrđeno je da je prevoznik koristio neadekvatnu opremu prilikom pretakanja AdBlua.

Ceo članak