Obrasci i uputstva

CMR OBRASCI

CMR obrasci u setu od 7 listova

  • Cena bez uračunatog PDV-a: 22,00 rsd/komad
  • pakovanje od 100 komada

CMR obrasci u setu od 12 listova

  • Cena bez uračunatog PDV-a: 40,00 rsd/komad
  • pakovanje od 50 komada

ADR uputstvo

Cena bez uračunatog PDV-a: 100,00 rsd


UVERENJE O ODOBRENJU

Cena bez uračunatog PDV-a: 100,00 rsd


Sertifikati za vozila

Udruženje za svoje članove posreduje u dobijanju sertifikata o ispunjavanju tehničkih uslova vozila, koji izdaje proizvođač vozila, u slučajevima kada u našoj zemlji ne postoji ovlašćeni servis tog proizvođača. Da bi se koristila ova usluga Udruženja potrebno je dostaviti Zahtev za pribavljanje sertifikata koji možete preuzeti OVDE i fotokopiju važeće saobraćajne dozvole.

Kontakti predstavnika proizvođača vozila u Srbiji dostupni su OVDE.


PUMED Uputstva

Uputstvo u vezi sa poreskim oslobođenjima po članu 12 ZPDV (ažurirano 15. 7. 2022. godine) preuzmite

Uputstvo za prijavu vozača u MiLoG sistem (Nemačka) preuzmite

Uputstvo za vozače i firme o načinu izbegavanja kažnjavanja zbog ulaska ilegalnih migranata na putu ka Ujedinjenom Kraljevstvu (ažurirano 17.2.2023. godinepreuzmite

Uputstvo za vozače u vezi sa vremenima upravljanja, pauzama i odmorima:

JEDNOČLANA POSADA preuzmite
VIŠEČLANA POSADA preuzmite

Uputstvo za pravilno čuvanje platnih kartica preuzmite