Misija, vizija, vrednosti i strateški ciljevi

Misija

Zaštita interesa srpskih prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kroz uticaj na donosioce odluka u toj oblasti, i unapređivanje poslovanja članova Udruženja, kroz uvođenje standarda, promovisanje najbolje prakse u oblasti prevoza tereta i pružanje usluga članovima koje doprinose njihovim poslovnim ciljevima.

Vizija

Vodeće udruženje u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju u regionu, prepoznatljivo kao savremena i proaktivna organizacija koja uživa poverenje članova i partnera, jer je posvećena stalnom prepoznavanju, razumevanju i zadovoljenju njihovih potreba.

Vrednosti

 • Profesionalizam
 • Odgovornost
 • Pravičnost
 • Liderstvo
 • Timski rad
 • Informisanost
 • Pouzdanost
 • Raznovrsnost 

Strateški ciljevi

 1. Stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje članova
  kroz obezbeđivanje pravne sigurnosti i predvidljivosti poslovanja radi smanjenja rizika poslovanja, kreiranje mreže partnerstva sa svim ključnim akterima iz oblasti koje spadaju u delatnost Udruženja, podnošenje inicijativa i aktivno učešće u pripremi, donošenju i praćenju primene propisa iz oblasti koje na direktan ili indirektan način utiču na delatnost prevoza, podržavanje programa i projekata koji doprinose poboljšanju stanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.
 2. Obezbeđivanje dugoročne održivosti poslovanja članova
  kroz poboljšanje postojećih i uspostavljanje novih usluga koje podržavaju napore članova da osiguraju ekonomski održivo poslovanje svojih preduzeća i razvijaju i unapređuju svoje poslovanje, i tako povećaju svoju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.
 3. Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava članova
  kroz zaštitu ekonomskog i socijalnog položaja članova kao poslodavaca, zaštitu privatnog vlasništva, poboljšanje uslova rada, razvoj kulture pregovaranja, podsticanje mirnog rešavanja radnih sporova, jačanje bipartitne i tripartitne saradnje i razvoj socijalnog dijaloga.
 4. Podizanje ugleda profesije članova
  kroz isticanje značaja transporta za ekonomiju Srbije, pružanje stručnog doprinosa u okviru saradnje sa državnim organima i nedržavnim subjektima na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kreiranje profesionalnog kodeksa ponašanja i drugih standarda za rad transportnih preduzeća.
 5. Povećanje efikasnosti članova
  kroz promovisanje znanja i veština potrebnih za povećanje efikasnosti organizacije i rada zaposlenih u transportnim preduzećima i obezbeđivanje uslova za sticanje tih znanja i veština.
 6. Stvaranje bezbednog i sigurnog okruženja
  kroz uvođenje standarda i promovisanje najbolje prakse u stvaranju bezbednog i sigurnog okruženja za korisnike usluga članova, same članove i njihove zaposlene, kao i društvo u celini.
 7. Razvoj Udruženja
  kroz jačanje stručnih i operativnih kapaciteta i uticaja Udruženja kako bi što bolje služilo članovima.