Auto-dan (trošak dangube vozila)

Pojam, visina i način utvrđivanja naknade troška dangube vozila

AUTO-DAN predstavlja naknadu troška i izgubljene dobiti vozila (danguba) usled svakog odstupanja od ugovorenih uslova prevoza za koje nije odgovoran prevoznik kao što su: roba nije spremna za utovar ili drugi razlog za kašnjenje utovara, nije obezbeđena neophodna potrebna dokumentacija za izvozno/granično/uvozno carinjenje, čekanje na istovar i slično. Dan kada je ugovorena obaveza prevoznika da postavi vozilo na utovar/carinu/istovar se posmatra do 24h tog dana. Svaki započeti dan nakon toga je potrebno nadoknaditi prevozniku jer je to za njega danguba te se svaki započeti dan posmatra i obračunava kao jedan AUTO-DAN, bez obzira na uslove nalogodavca koji neretko predviđaju da se ne zaračunava prvih 24 ili 48 ili 72h za utovar/istovar i izvoznu/uvoznu carinu i slično.

 Tabela: Visina obračuna troška jednog AUTO-DANA

Auto-dan van zemlje (evra) Auto-dan u zemlji (evra)
Ceradna nadgradnja Specijalna nadgradnja* Ceradna nadgradnja Specijalna nadgradnja*
Za vozila ≤ 3,5t bruto mase 150 200 100 150
Za vozila mase veće od 3,5t ali manje od 12t bruto mase 200 250 150 200
Za vozila ≥ od 12t bruto mase 250 300 200 250

*Cisterna, hladnjača…