Od članova za članove

Zbog sve teže ekonomske situacije i borbe sa konkurencijom i sve većim troškovima poslovanja, pozivamo članove da ukoliko, pored transportne delatnosti, imaju i druge vidove delatnosti daju posebnu ponudu za članove Udruženja za te usluge.

Prva ponuda od člana Udruženja odnosi se na tehnički pregled vozila, a u ovoj rubrici Udruženje će objavljivati sve ponude članova.

Trenutno aktivne ponude su: