Delatnost

Poslovno udruženje “Međunarodni transport” može da obavlja one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja utvrđeni Statutom.

Osnovna delatnost Udruženja je 9411 – Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Udruženje predstavlja i zastupa svoje članove u međunarodnim i regionalnim organizacijama, kao i nacionalnim privrednim organizacijama i institucijama, državnim organima, medijima itd.

Svojim članovima, Udruženje pruža brojne pogodnosti, pravne i stručne usluge i informacije.