Organi udruženja

Organi Udruženja, čiji mandat traje četiri godine, su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Izvršni odbor
 • Predsednik
 • Statutarna komisija
 • Nadzorni odbor

Osnovi organizacije i delovanja Udruženja definisani su Statutom, a zasnivaju se na sledećim načelima:

 • reprezentativnosti članova organa Udruženja
 • punoj autonomiji organa Udruženja
 • potpunoj odgovornosti organa Udruženja
 • demokratskom odlučivanju
 • obezbeđivanju koordinacije, konsultacija i pravovremenog informisanja u procesu donošenja, sprovođenja i izvršenja odluka
 • povezanosti organa Udruženja
 • funkcionalnom principu organizovanja Udruženja

Skupština Udruženja je najviši organ odlučivanja u Udruženju i čini je 145 redovnih članova Udruženja sa pravom glasa, a biraju se u skladu sa principom teritorijalne zastupljenosti. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje i njoj predsedava predsednik Skupštine.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja između dve sednice Skupštine, a čine ga predsednik Udruženja i 35 člana Skupštine Udruženja koji se biraju u skladu sa Pravilnikom o izborima u Udruženju.

RBOkrugFirmaMesto
1521. JANUARBeograd
27AGRORITMelenci
35ASTRA SBSurčin
47BATATrešnjevac
54BRAĆA CRNOMARKOVIĆStari Banovci
66BUGARINOVIĆ TRANSPORTNovi Sad
76BUĆAN TRANSRumenka
86CARGO MOBIL AGENCYČelarevo
97CO MARKOVKikinda
102DSD EUROLINE TRANSPORTČačak
115EUROŠPEDZemun
122EUROSCHILDČačak
136EXPRESS TRANSNovi Sad
146GRBA PRPIĆ Bački Jarak
152HUSKY CORPORATIONČačak
165INTER LUTA Surčin
176JUROŠEVIĆ MD Vrbas
185KID TRANS TRADEBeograd
192KOŠAVAIvanjica
205LTC STANKOVICBeograd
214M & B TRANS Novi Slankamen
222MILOS TRANS Čačak
235MILŠPEDBeograd
247ND-TRANS Subotica
257NIK TRANS Subotica
262PANEKSPRESLučani
27predsPARTNERTRANSNovi Sad
285PERIĆ TRANS COMPANY Beograd
296POPOVIĆ TRANSPORT Obrovac
303RADEX TRANS TRADEAranđelovac
314SANI GROUPŠabac
322SMILJANIĆ KOMERCPožega
333ST PREVOZKragujevac
345TRANSPROM Beograd
352UNITRAG Užice
365UNITRAG PIŽONBeograd

Predsednika Udruženja predlažu i biraju redovni članovi Udruženja. Predsednik Udruženja predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom i Statutom. Zamenika predsednika Udruženja, na predlog predsednika Udruženja, bira Upravni odbor. Predsednik Udruženja: Neđo Mandić, Partnertrans, Novi Sad. Generalni sekretar Udruženja: Aleksandar Spasić, dipl. inž. saobraćaja.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora, i čine ga predsednik Udruženja, generalni sekretar i još pet članova koje na predlog predsednika biraju članovi Upravnog odbora iz svojih redova, poštujući princip teritorijalne zastupljenosti. Izvršni odbor utvrđuje i vodi politiku Udruženja između dve sednice Upravnog odbora.

Statutarna komisija i Nadzorni odbor su samostalni organi Udruženja koji imaju predsedavajućeg i četiri člana, a bira ih i razrešava Skupština. Statutarna komisija prati sprovođenje Statuta i stara se da postupanje organa i tela Udruženja bude u skladu sa Statutom, te o tome zauzima svoje stavove. Nadzorni odbor obavlja unutrašnju kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja u pogledu zakonitosti tog poslovanja.

Generalni sekretar predstavlja, zastupa i rukovodi Udruženjem, a za svoj rad odgovara predsedniku i Upravnom odboru.

Sekretarijat je administrativno i stručno-operativno telo Udruženja.