Organi udruženja

Organi Udruženja, čiji mandat traje četiri godine, su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Izvršni odbor
 • Predsednik
 • Statutarna komisija
 • Nadzorni odbor

Osnovi organizacije i delovanja Udruženja definisani su Statutom, a zasnivaju se na sledećim načelima:

 • reprezentativnosti članova organa Udruženja
 • punoj autonomiji organa Udruženja
 • potpunoj odgovornosti organa Udruženja
 • demokratskom odlučivanju
 • obezbeđivanju koordinacije, konsultacija i pravovremenog informisanja u procesu donošenja, sprovođenja i izvršenja odluka
 • povezanosti organa Udruženja
 • funkcionalnom principu organizovanja Udruženja

Skupština Udruženja je najviši organ odlučivanja u Udruženju i čini je 100 redovnih članova Udruženja sa pravom glasa, a biraju se u skladu sa principom teritorijalne zastupljenosti. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje i njoj predsedava predsednik Skupštine.

Spisak članova Skupštine Udruženja dostupan je OVDE.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja između dve sednice Skupštine, a čine ga predsednik Udruženja i 34 člana Skupštine Udruženja koji se biraju u skladu sa Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Red. broj NAZIV MESTO
1 AGRORIT DOO Melenci
2 ASTRA SB DOO Dobanovci
3 BATA DOO Trešnjevac
4 BRAĆA CRNOMARKOVIĆ DOO Stari Banovci
5 BUĆAN TRANS DOO Rumenka
6 CO.  MARKOV DOO Kikinda
7 DSD EUROLINE TRANSPORT DOO Beograd
8 DUNIS DOO Futog
9 EUROSCHILD DOO Čačak
10 EUROŠPED DOO Zemun
11 EURO-TANKTRANS DOO Stari Banovci
12 GRBA PRPIĆ DOO Bački Jarak
13 HOLLEMAN TRANSPORT DOO Beograd
14 HUSKY CORPORATION DOO Čačak
15 JUROŠEVIĆ MD DOO Vrbas
16 LTC STANKOVIĆ DOO Beograd
17 M&B TRANS DOO Novi Slankamen
18 MAKITRANS DOO Futog
19 MILOS TRANS DOO Čačak
20 MILŠPED DOO Beograd
21 MS TRANSPORT DOO Voganj
22 ND-TRANS DOO Subotica
23 NIK TRANS DOO Subotica
24 PANEKSPRES DOO Lučani
25 PERIĆ TRANS COMPANY DOO Beograd
26 POLET DOO Paraćin
27 POPOVIĆ TRANSPORT DOO Obrovac
28 RADEX TRANS TRADE DOO Banja Aranđelovac
29 RM DOO STUBICA Popovac
30 SANI GROUP DOO Šabac
31 SMILJANIĆ- KOMERC DOO Požega
32 ST PREVOZ DOO Kragujevac
33 UNITRAG DOO Užice
34 UNITRAG PIŽON DOO Beograd

Predsednika Udruženja predlažu i biraju redovni članovi Udruženja. Predsednik Udruženja predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom i Statutom. Zamenika predsednika Udruženja, na predlog predsednika Udruženja, bira Upravni odbor. Predsednik Udruženja: g. Neđo Mandić. Generalni sekretar Udruženja: g. Aleksandar Spasić, dipl. inž. saobraćaja.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora, i čine ga predsednik Udruženja, generalni sekretar i još pet članova koje na predlog predsednika biraju članovi Upravnog odbora iz svojih redova, poštujući princip teritorijalne zastupljenosti. Izvršni odbor utvrđuje i vodi politiku Udruženja između dve sednice Upravnog odbora.

Statutarna komisija i Nadzorni odbor su samostalni organi Udruženja koji imaju po pet članova, a bira ih i razrešava Skupština. Statutarna komisija prati sprovođenje Statuta i stara se da postupanje organa i tela Udruženja bude u skladu sa Statutom, te o tome zauzima svoje stavove. Nadzorni odbor obavlja unutrašnju kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja u pogledu zakonitosti tog poslovanja.

Generalni sekretar predstavlja, zastupa i rukovodi Udruženjem, a za svoj rad odgovara predsedniku i Upravnom odboru.

Sekretarijat je administrativno i stručno-operativno telo Udruženja.

Statut Udruženja dostupan je OVDE.

Poslovnik o radu Skupštine Udruženja dostupan je OVDE.

Pravilnik o radu Upravnog odbora Udruženja dostupan je OVDE.

Pravilnik o izborima dostupan je OVDE.