Organi udruženja

Organi Udruženja, čiji mandat traje četiri godine, su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Izvršni odbor
 • Predsednik
 • Statutarna komisija
 • Nadzorni odbor

Osnovi organizacije i delovanja Udruženja definisani su Statutom, a zasnivaju se na sledećim načelima:

 • reprezentativnosti članova organa Udruženja
 • punoj autonomiji organa Udruženja
 • potpunoj odgovornosti organa Udruženja
 • demokratskom odlučivanju
 • obezbeđivanju koordinacije, konsultacija i pravovremenog informisanja u procesu donošenja, sprovođenja i izvršenja odluka
 • povezanosti organa Udruženja
 • funkcionalnom principu organizovanja Udruženja

Skupština Udruženja je najviši organ odlučivanja u Udruženju i čini je 145 redovnih članova Udruženja sa pravom glasa, a biraju se u skladu sa principom teritorijalne zastupljenosti. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje i njoj predsedava predsednik Skupštine.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja između dve sednice Skupštine, a čine ga predsednik Udruženja i 35 člana Skupštine Udruženja koji se biraju u skladu sa Pravilnikom o izborima u Udruženju.

RB Okrug Firma Mesto
1 5 21. JANUAR Beograd
2 7 AGRORIT Melenci
3 5 ASTRA SB Surčin
4 7 BATA Trešnjevac
5 4 BRAĆA CRNOMARKOVIĆ Stari Banovci
6 6 BUGARINOVIĆ TRANSPORT Novi Sad
7 6 BUĆAN TRANS Rumenka
8 6 CARGO MOBIL AGENCY Čelarevo
9 7 CO MARKOV Kikinda
10 2 DSD EUROLINE TRANSPORT Čačak
11 5 EUROŠPED Zemun
12 2 EUROSCHILD Čačak
13 6 EXPRESS TRANS Novi Sad
14 6 GRBA PRPIĆ  Bački Jarak
15 2 HUSKY CORPORATION Čačak
16 5 INTER LUTA  Surčin
17 6 JUROŠEVIĆ MD  Vrbas
18 5 KID TRANS TRADE Beograd
19 2 KOŠAVA Ivanjica
20 5 LTC STANKOVIC Beograd
21 4 M & B TRANS  Novi Slankamen
22 2 MILOS TRANS  Čačak
23 5 MILŠPED Beograd
24 7 ND-TRANS  Subotica
25 7 NIK TRANS  Subotica
26 2 PANEKSPRES Lučani
27 preds PARTNERTRANS Novi Sad
28 5 PERIĆ TRANS COMPANY  Beograd
29 6 POPOVIĆ TRANSPORT  Obrovac
30 3 RADEX TRANS TRADE Aranđelovac
31 4 SANI GROUP Šabac
32 2 SMILJANIĆ KOMERC Požega
33 3 ST PREVOZ Kragujevac
34 5 TRANSPROM  Beograd
35 2 UNITRAG  Užice
36 5 UNITRAG PIŽON Beograd

Predsednika Udruženja predlažu i biraju redovni članovi Udruženja. Predsednik Udruženja predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom i Statutom. Zamenika predsednika Udruženja, na predlog predsednika Udruženja, bira Upravni odbor. Predsednik Udruženja: Neđo Mandić, Partnertrans, Novi Sad. Generalni sekretar Udruženja: Aleksandar Spasić, dipl. inž. saobraćaja.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora, i čine ga predsednik Udruženja, generalni sekretar i još pet članova koje na predlog predsednika biraju članovi Upravnog odbora iz svojih redova, poštujući princip teritorijalne zastupljenosti. Izvršni odbor utvrđuje i vodi politiku Udruženja između dve sednice Upravnog odbora.

Statutarna komisija i Nadzorni odbor su samostalni organi Udruženja koji imaju predsedavajućeg i četiri člana, a bira ih i razrešava Skupština. Statutarna komisija prati sprovođenje Statuta i stara se da postupanje organa i tela Udruženja bude u skladu sa Statutom, te o tome zauzima svoje stavove. Nadzorni odbor obavlja unutrašnju kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja u pogledu zakonitosti tog poslovanja.

Generalni sekretar predstavlja, zastupa i rukovodi Udruženjem, a za svoj rad odgovara predsedniku i Upravnom odboru.

Sekretarijat je administrativno i stručno-operativno telo Udruženja.

Statut Udruženja može se preuzeti OVDE.