ADR

                

PRODUŽEN ROK VAŽENJA ADR SERTIFIKATA ZA VOZILA

28/06/2022

Vlada RS je 24. juna 2022. godine donela izmenu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Ceo članak