akciza

                

IZMENJENI IZNOSI AKCIZE OD 1.5.2024.

08/04/2024

Vlada RS je 5. aprila 2024. godine usvojila nove usklađene dinarske iznose akciza čime su usklađeni i iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Ceo članak

PODSEĆAMO – IZMENJENI IZNOSI AKCIZE OD 1. 10. 2023.

15/11/2023

Zbog učestalog upita prevoznika, Udruženje podseća prevoznike da je Narodna skupština RS izmenama Zakona o akcizama usvojila nove iznose akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se primenjuju od 1. oktobra 2023. godine.

Ceo članak

NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA JE SET ZAKONA

07/09/2023

Narodna skupština Republike Srbije je u danu za glasanje, 6. septembra 2023. godine usvojila set zakona.

Ceo članak

UKINUTO PRIVREMENO SMANJENJE IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE

03/05/2023

Vlada Republike Srbije je u periodu od marta 2022. godine do 30. aprila 2023. godine poslednje važeće usklađene iznose akciza na derivate nafte privremeno smanjila od 20% do 5% zbog povećanja cene naftnih derivata (olovni i bezolovni benzin i gasna ulja – dizel gorivo).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

03/04/2023

Vlada Republike Srbije je dana 30. marta 2023. godine donela Odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2023).

Ceo članak

NOVA ODLUKA VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

27/02/2023

Vlada Republike Srbije je dana 23. februara 2023. godine donela Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2023).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

01/02/2023

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022. 110/2022 i 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

28/11/2022

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022. 110/2022 i 121/2022).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

01/11/2022

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022. 110/2022 i 121/2022).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

03/10/2022

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022 i 110/2022).

Ceo članak