bag

                

BAG MENJA NAZIV OD 2023. GODINE

13/07/2022

Federalna kancelarija za transport robe (BAG) od 1. januara 2023. godine menja svoj naziv u Federalna kacelarija za logistiku i mobilnost (BALM).

Ceo članak

POJAČANA KONTROLA BAG-A U NEMAČKOJ, A AKCENAT STAVLJEN NA OBAVLJANJE KABOTAŽE

04/03/2021

Nemačka Savezna služba za transport robe (BAG) i Savezno udruženje prevoznika (BGL) udružili su snage u borbi protiv nelojalne konkurencije u drumskom prevozu robe, poput nedozvoljene kabotaže na primer.

Ceo članak