carinska ispostava

                

OBAVEŠTENJE O PROMENI ADRESE CARINSKE ISPOSTAVE U NOVOM SADU

26/05/2020

Postojeća Ranžirna stanica koja se trenutno nalazi na adresi Industrijska bb, u zgradi Vojvodinašped-a, Novi Sad će se od 27 maja 2020. godine od 12 časova nalaziti na novoj lokaciji.

Ceo članak