carinski postupci

                

UC – STRUČNO MIŠLJENJE U VEZI SA CARINSKIM POSTUPCIMA

26/04/2024

U prethodnom periodu PU „Međunarodni transport“ se obratilo Upravi carina sa zahtevom za stručno mišljenje u vezi sa primenom republičkih propisa iz oblasti carinskih postupaka.

Ceo članak