carinski sistem

                

PREKID RADA MAĐARSKOG CARINSKOG SISTEMA

18/03/2022

Kako Udruženje saznaje, tokom predstojećeg vikenda, zbog održavanja, carinski sistem Mađarske neće raditi.

Ceo članak