Elektronski lokator

                

IZMENA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA

11/08/2021

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima koji je stupio na snagu 31. jula 2021. godine.

Ceo članak