EORI broj

                

UC – EORI BROJ PREVOZNIKA

05/12/2023

....

Ceo članak

UC – EORI BROJ PREVOZNIKA U TRANZITU

08/06/2023

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje u vezi sa EORI brojem za prevoznike u tranzitu.  

Ceo članak