malus

                

IZMENA BONUS-MALUS SISTEMA U OSIGURAJNJU OD AUTOODGOVORNOSTI

16/06/2020

Narodna banka Srbije usvojila je na sednici Izvršnog odbora izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu.

Ceo članak