MUP

                

IZDAVANJE ISPRAVA PO HITNOM POSTUPKU BEZ PLAĆANJA TAKSE

20/01/2022

Udruženje podseća članove u vezi sa mogućnošću podnošenja zahteva po hitnom postupku za izdavanje saobraćajnih i vozačkih dozvola bez plaćanja takse Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ceo članak

PODSЕĆAMO – BEZ ODLASKA U MUP PO ZAPISNIK O UVIĐAJU

12/01/2022

Udruženje osiguravača Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Time je ubrzana procedura prikupljanja dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete.

Ceo članak

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ODRŽANOG SA MUP-OM PO PITANJU PROBLEMA NA TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

27/09/2021

Poštovani članovi, na zahtev Udruženja, a povodom problema nastalih izmenom Pravilnika o tehničkom pregledu vozila, 14. septembra 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ceo članak

PREDLOG O UKIDANJU ŠESTOMESEČNOG PREGLEDA ZA NOVOPROIZVEDENA VOZILA

18/03/2021

Poštovani članovi, kao što smo Vas ranije obavestili na inicijativu koju je Udruženje uputilo Ministarstvu unutrašnjih poslova, pomenuto ministarstvo je tada prihvatilo predlog ukidanja redovnog šestomesečnog pregleda za novoproizvedena vozila.

Ceo članak

NOVI PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA

11/02/2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 7. februara 2020. godine donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka („Sl. glasnik RS“, br. 11/2020). Pomenuti pravilnik stupio je na snagu 8. februara 2020. godine i stupanjem na snagu istog prestao je da važi Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka („Službeni glasnik RS“, br. 41/19). Pravna lica koja su vršila utiskivanje na […]

Ceo članak

POJEDNOSTAVLJEN POSTUPAK U SLUČAJU KRAĐE ILI GUBITKA PUTNE ISPRAVE

22/01/2020

Izmenom Zakona o putnim ispravama značajno je pojednostavljen postupak u slučaju krađe ili gubitka putne isprave.

Ceo članak

BEZ PROMENE REGISTARSKIH TABLICA

02/01/2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je izmene i dopune Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila.

Ceo članak

ODGOVOR NA ZAHTEV UDRUŽENJA PO PITANJU IZDAVANJA ISPRAVA PO HITNOM POSTUPKU

30/10/2019

Ministarstvo unutrašnjih poslova je uputilo dopis Udruženju kao odgovor na incijativu Udruženja u vezi sa naplatom takse za izdavanje isprava po hitnom postupku.

Ceo članak

VAŽNO – IZMENA POSTUPKA KOD NEČITLJIVOG BROJA ŠASIJE I BROJA MOTORA NA VOZILIMA

13/06/2019

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu člana 253. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18 i 23/19) donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2019). […]

Ceo članak