Odredišna carinarnica

                

KAŠNJENJA SA DOSTAVOM ROBE NA ODREDIŠNU CARINARNICU U MAĐARSKOJ

24/12/2021

Kako smo obavešteni, mađarski nadležni organi su počeli sa izdavanjem kazni za prekršaj kod kašnjenja sa dostavom robe na odredišnu carinarnicu, odnosno za prekoračen rok dat na tranzitnom dokumentu (T1).

Ceo članak