Odredišna carinarnica

                

POŠTOVANJE ROKA STIZANJA NA ODREDIŠNU CARINARNICU I OSLOBAĐANJE GARANCIJE ŠPEDITERA

29/04/2024

Ceo članak

KAŠNJENJA SA DOSTAVOM ROBE NA ODREDIŠNU CARINARNICU U MAĐARSKOJ

24/12/2021
HUN

Kako smo obavešteni, mađarski nadležni organi su počeli sa izdavanjem kazni za prekršaj kod kašnjenja sa dostavom robe na odredišnu carinarnicu, odnosno za prekoračen rok dat na tranzitnom dokumentu (T1).

Ceo članak