PN

                

SLOVENIJA DONELA IZMENE U VEZI SA NAJAVOM POJEDINE ROBE

27/05/2024
SVN

Izmenama i dopunama Zakona o trošarinama (ZTro-1) Slovenija je definisala pojačanu kontrolu proizvodnje, prerade, skladištenja i prevoza pojedine robe za koje je potrebna prethodna najava Upravi carina Slovenije.

Ceo članak