prekrsaji

                

OBJAŠNJENJE UC U VEZI SA CARINSKIM PREKRŠAJIMA

30/05/2023

Objašnjenje u vezi sa carinskim prekršajima po pitanju kašnjenja na odredišnu carinarnicu

Ceo članak