RO e-transport

                

PRIMENA SISTEMA RO E-TRANSPORT U RUMUNIJI

09/02/2024
ROU

Vlada Republike Rumunije je 11. aprila 2022. godine objavila Uredbu kojom je definisana obavezna prethodna najava pojedinih vrsta robe.

Ceo članak

NAJAVA POJEDINIH VRSTA ROBE U RUMUNIJI

27/12/2022
ROU

Vlada Republike Rumunije je 11. aprila 2022. godine objavila Uredbu kojom je definisana obavezna prethodna najava pojedinih vrsta robe.

Ceo članak