Uprava za zaštitu bilja

                

VAŽNO – KAKO POJEDINU ROBU PREVESTI U IZVOZU PREKO GP KOJI NIJE NAMENJEN ZA TU VRSTU ROBE

17/07/2024
SRB

Kako su se mnogi prevoznici koji prevoze biljne proizvode namenjene stočnoj ishrani obratili Udruženju jer su imali probleme da pomenutu robe provoze preko GP Šid, Udruženje se obratilo Upravi carina i Upravi za zaštitu bilja sa zahtevom da se GP Šid “otvori” za one vrste robe koje je susedna država namenila za ulaz preko tog […]

Ceo članak