Uredba

                

USVOJENA UREDBA O TRANZITNIM KORIDORIMA KROZ REPUBLIKU SRBIJU

12/07/2023

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o određivanju državnih puteva na kojima se mora obavljati tranzitni saobraćaj teretnih vozila kroz Republiku Srbiju („Tranzitni koridor”).

Ceo članak

NOVE IZMENE UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA

03/04/2023

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. marta 2023. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunamaUredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta.

Ceo članak

PROBLEM KOD PRIMENE NOVE UREDBE

10/02/2023

Kako se od početka primene nove Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta susrećemo sa sve više poziva prevoznika koji u voznom parku imaju 1-2 vozila i problemom podizanja dozvole iz kontingenata sa koeficijentima 0,1 i 0,2 (član 24. stav 5. tačke 4. i 5.) Udruženje je poslalo inicijativu za izmenu Uredbe Ministarstvu […]

Ceo članak

NOVE IZMENE UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA

04/01/2023

Vlada Srbije je na sednici održanoj 29. decembra 2022. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz teretna.

Ceo članak

INFORMACIJE U VEZI SA PRETPLATOM NA eITP ŠALTER

01/12/2022

Ažurirano: 26. 11. 2022.

Ceo članak

PODSEĆAMO – NOVA UREDBA O RASPODELI DOZVOLA

14/11/2022

Od 1. 1. 2023. godine prelazi se na potpuno elektronsko podnošenje zahteva za preuzimanje dozvola sa pojedinačnih planova, CEMT i vremenskih, zatim dozvola iz fondova (3%, sopstvene potrebe…) kao i zahteva za reviziju i godišnji plan.

Ceo članak

USVOJENA UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA DOMAĆIM PREVOZNICIMA

10/10/2022

Vlada RS je na 162. sednici održanoj 6. oktobra 2022. godine usvojila Uredbu o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta („Sl. glasnik RS“, br. 111/2022).

Ceo članak

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA

29/07/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o sprovođenju Javne rasprave o Predlogu Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta.

Ceo članak