VIN

                

VAŽNO – IZMENA POSTUPKA KOD NEČITLJIVOG BROJA ŠASIJE I BROJA MOTORA NA VOZILIMA

13/06/2019
SRB

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu člana 253. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18 i 23/19) donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2019). […]

Ceo članak