VISOKOG RIZIKA

                

PRIMENA SISTEMA RO E-TRANSPORT U RUMUNIJI

09/02/2024
ROU

Vlada Republike Rumunije je 11. aprila 2022. godine objavila Uredbu kojom je definisana obavezna prethodna najava pojedinih vrsta robe.

Ceo članak