UC – PROMENA VUČNOG VOZILA U POSTUPKU TRANZITA

06/04/2018

Ministarstvo finansija, Uprava carina objavila je pojašnjenje u vezi sa postupanjem u slučaju promene vučnog vozila.