40. GENERALNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA BSEC-URTA

13/10/2022

Skupština Udruženja BSEC-URTA, četrdeseta po redu, održana je 6. oktobra 2022. godine u Solunu.

Članovi udruženja BSEC-URTA na pomenutoj skupštini razmenjivali su svoja iskustva i predloge u vezi sa digitalizacijom u transportu ali su takođe i razgovarali o uticaju trenutne krize na sektor drumskog transporta u zemljama članicama BSEC-a. Posebna zahvalnica od strane udruženja BSEC-URTA upućena je Generalnom sekretaru IRU-a, g. Umbertu de Preto zbog pruženih informacija o radu IRU-a na digitalizaciji transportnih dokumenata e-TIR i e-CMR.

Kao član Udruženja BSEC-URTA, PU “Međunarodni transport” imao je svoje predstavnike na pomenutom događaju, na kome je u skladu sa statutom BSEC-URTA izabran g. Aleksandar Spasić za potpredsednika udruženja BSEC-URTA za period od 2023 do 2024. godine.