OBAVEZNA PRETHODNA NAJAVA ROBE PO TIR KARNETU U REPUBLICI TURSKOJ

23/08/2017

Obaveštavamo Vas da od 25.4.2017. godine, počinje primena obavezne prethodne najave pošiljaka po TIR karnetu. S tim u vezi, svi prevoznici su u obavezi da pre dolaska vozila na carinsko područje Republike Turske podnesu prethodnu najavu pošiljke po TIR karnetu.

Tagovi: ,