AUSTRIJA

  • 22.12.2021:

Novousvojene mere, a koje se odnose na posedovanje Zelenog sertifikata i popunjavanje online prijave prilikom ulaska u Austriju ne odnose se na vozače koji obavljaju međunarodni drumski transport.

Na radnim mestima u Austriji i dalje se primenjuje propis 3-G, odnosno posedovanje potvrde o potpunoj vakcinaciji, negativnom testu ili dokazu o preležanoj bolesti.

  • 28. 10. 2021:

Nadležne vlasti Austrije definisale su nove mere za suzbijanje širenja virusa korona a koje će stupiti na snagu 1. novembra 2021. godine.

Od 1. novembra 2021. na radnim mestima u Austriji primenjivaće se propis 3-G, odnosno posedovanje potvrde o potpunoj vakcinaciji, negativnom testu ili dokazu o preležanoj bolesti.

Za profesionalne vozače neka od navedenih potvrda NIJE potrebna u sledećim slučajevima:

  • ukoliko nema fizičkog kontakta (npr. utovar i istovar od strane trećih lica);
  • ili ukoliko nema više od dva kontakta u trajanju od najviše 15 minuta (npr. jedan utovar i jedan istovar).

Kako saznajemo od kolega iz austrijskog udruženja još uvek nije precizno definisano kako će se pomenute mere sprovoditi na terenu. Po dobijanju više informacija Udruženje će vas blagovremeno obavestiti.