AŽURIRANO: DETALJNA TABELA OBRAČUNA TROŠKA TRANSPORTA PO KILOMETRU

26/09/2022

Uzimajući u obzir trenutne cene svih ulaznih komponenti u transportu, visina TROŠKA po 1 km je 1,231 eur.

Tagovi: