DOBIJANJE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIMAOCA I UBRZANJE VOZILA KOD UVOZA

10/11/2021

Poštovani članovi, nakon sastanaka sa Ministarstvom finansija i uz više kontakata sa Upravom carina, udruženje je uz svesrdnu podršku pojedinih članova razjasnilo postupke i napravilo uputstvo za dobijanje određenih statusa primaoca robe u Srbiji kojim se omogućava da vozilo direktno sa graničnog prelaza ide na istovar, odnosno bez odlaska na odredišnu carinarnicu. Cilj je ubrzati obrte vozila, smanjiti bespotrebne dangube vozača i vozila na unutrašnjim terminalima, smanjiti troškove prevoznika i slično. Iako dobijanje statusa ovlašćenog primaoca nije direktno vezan za prevoznika ali kako su benefiti za prevoznike veliki, na vama je da prezentujete i objasnite razloge uvoznicima zbog kojih treba da apliciraju za neki od statusa koji odgovara njihovom poslovanju. Većina uvoznika bi bilo dovoljno da dobije status ovlašćenog primaoca dok veći uvoznici (ali ovde i izvoznici) treba da apliciraju i za status ovlašćenog privrednog subjekta. Zbog procentualno većeg broja uvoznika kojima je status ovlašćenog primaoca dovoljan, dajemo sažeto o tom statusu a u ponudama zainteresovanih pravnih lica za uslužno vođenje postupka dobijanja nekog od statusa su detaljnije data uputstva.