DODATNE ZABRANE KRETANJA U AUSTRIJI NA A12 I A13

03/02/2022

Nadležne vlasti Austije donele su Uredbu o dodatnim zabranama kretanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona na auto-putevima A12 Inntal i A13 Brenner.