DODATNE ZABRANE KRETANJA U GRČKOJ

20/04/2022
GRC

Udruženje obaveštava članove da se Odlukom nadležnog Ministarstva uvode dodatne zabrane kretanja u Grčkoj za mesec april i maj.