EKAER BROJ U MAĐARSKOJ

16/01/2015

Od 1. januara 2015. godine u Mađarskoj je stupio na snagu novi propis kojim se pošiljaocu ili primaocu robe uvodi obaveza najave određenih vrsta prevoza, pri čemu se dobija EKAER broj koji mora da prati robu.