ELEKTRONSKA PRIJAVA I PLAĆANJE FIRMARINE

03/09/2019

Na Portalu lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs) od juče, 2. septembra 2019. godine je omogućena usluga elektronske prijave za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine).

Sada sva pravna lica mogu da podnesu prijavu za utvrđivanje firmarine elektronskim putem. Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz kvalifikovani elektronski sertifikat. Kako bi se izvršila elektronska prijava potrebno je samo da se izvrši prijava na sistem lpa.gov.rs, a uvidom u obaveze, moguće je i odmah izvršiti elektronsko plaćanje. Ovim procesom se prijave i plaćanja firmarine sada mogu završi za pet minuta u proseku čime se značajno ubrzava i rad lokalne samouprave.