Danska – Zimska oprema

U Danskoj nema posebnih propisa koji se odnose na korišćenje lanaca za sneg i zimskih guma.
Gume sa zakivcima su dozvoljene u periodu od 1. novembra do 15. aprila.