Švajcarska – Viza

Poštovani članovi, u nastavku je dato uputstvo u vezi sa podnošenjem zahteva za švajcarsku vizu.

Termini za predaju zahteva za švajcarsku vizu više nije moguće podnositi elektronski.

Zakazivanje termina za predaju dokumentacije vrši se na način da će podnosilac zahteva nakon popunjavanja online formulara poslati mejl ambasadi na belgrade.visa@eda.admin.ch u kome je potrebno da navede lični Online ID i fotokopiju prve stranice pasoša.

Podnosioci zahteva, u ovom slučaju vozači, prilikom podnošenja zahteva za vizu neophodno je da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Pasoš i stari pasoš (pasoš se predaje i ostavlja 7 dana u ambasadi);
 • Jednu fotokopiju SVIH stranica važećeg, kao i starog pasoša;
 • Jednu fotografija u boji (na beloj pozadini, 3.5 x 4.5 cm);
 • Kompletno popunjen zahtev sa datumom i pečatom, koji možete preuzeti OVDE (Napomena: Zahtevi moraju biti kompletno popunjeni i potpisani PRE dolaska na šalter. U suprotnom dokumentacija neće biti prihvaćena.);
 • Putno zdravstveno osiguranje na traženi period (original i kopija). Osigurana suma mora biti minimum 30.000,00 evra a teritorijalno pokriće mora da obuhvata Šengensku zonu, ne samo Švajcarsku. Osiguranje mora pokrivati troškove mogućih medicinskih tretmana kao i moguće troškove povratka usled zdravstvenih razloga;
 • Za zaposlene vozače: detaljna potvrda o zaposlenju na memorandumu firme. Potvrda o zaposlenju mora biti na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku (bez srpske potvrde), sa detaljnim podacima o vozaču: ime i prezime; datum rođenja; broj pasoša; datum početka rada; naziv kompanije u Švajcarskoj, precizni podaci o svrsi boravka u Švajcarskoj, odnosno predmeta uvoza/izvoza;
 • Za vlasnike firmi, koji samostalno vrše prevoz robe: fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre (APR), sa prevodom na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik;
 • Potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje + prevod na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik; fotokopija prednje i zadnje stranice vozačke dozvole; međunarodni tovarni list (CMR), minimum po jedan za prethodnih 6 meseci ili drugi dokaz o poslovnom odnosu sa Švajcarskom (potvrda švajcarske kompanije).

Taksa za izdavanje vize za vozače se ne naplaćuje. Procedura izdavanja vize traje 7 dana, nakon čega će i pasoš biti vraćen vozaču. Za preuzimanje nije neophodno lično prisustvo podnosioca zahteva, u ovom slučaju vozača.

Napomena Ambasade Švajcarske:

 • Neophodno je dokumenta predati po redosledu naznačenom u listi;
 • Zahtev za vizu i ostali dokumenti moraju biti kompletno popunjeni i potpisani pre dolaska na šalter Ambasade;
 • Ukoliko dokumenta nisu potpuna, zahtev se neće obrađivati i biće potrebno zakazati novi termin;
 • Zahtevi za vize se više neće zadržavati u statusu “u obradi” zbog nedostajuće dokumentacije.

Ambasada Švajcarske potvrdila je Udruženju da u slučaju obavljanja tranzita kroz teritoriju Švajcarske, bez utovara/istovara robe na teritoriji Švajcarske, viza za vozače nije potrebna.

Ažurirano: 04.08.2023.