Informisanje članova

Poštovani članovi, sa zadovoljstvom želimo da vas informišemo o novom načinu komunikacije i informisanja članova našeg Udruženja.

Svesni toga da je danas svaka delatnost oslonjena na digitalne sisteme, i da kvalitet rada u velikoj meri zavisi od brzine i načina dobijanja informacija, Udruženje je za potrebe svojih članova i njihovih zaposlenih izradilo aplikaciju za pametne telefone sa android ios sistemom. Osnovni cilj ove aplikacije je obezbeđivanje savremenog pristupa komunikacije i informisanja.

Kako bi se unapredila komunikacija i informisanost Udruženje je intezivno radilo na izradi aplikacije koja će omogućiti da u svakom trenutku korisnik dobije važne informacije, pri čemu će odabirom na određenu zemlju aplikacija filtrirati samo informacije o toj zemlji. Pored toga korisnicima će se slati tzv. Push notifikacije koje će u svakom trenutku biti dostupne sve dok ih korisnik ne pročita. Osnovni cilj push notifikacija je da se postepeno isključe grupne poruke jer se kroz praksu pokazalo da korisnici izostave važne vesti zbog raznovrsnosti informacija koje se šalju putem poruka.

Takođe, Aplikacija omogućava i komunikaciju između Udruženja i korisnika, jer će korisnicima biti dostupna opcija slanja poruka Udruženju.

Koraci za pristup aplikaciji su:

  1. Korak – podnošenje zahteva za aplikaciju

Na memorandumu firme potrebno je dostaviti spisak brojeva mobilnih telefona za koje preduzeće želi da preuzme aplikaciju, pri čemu je neophodno dostaviti kao dokaz račun mobilnog provajdera koji glasi na ime firme za brojeve sa spiska. Ove podatke prevoznik može poslati na mejl adresu office@pumedtrans.com.

  1. Korak – preuzimanje aplikacije

Za telefone sa android sistemom, aplikaciju je potrebno preuzeti sa Google Store sa sledećeg linka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumedtrans.app, za telefone sa ios sistemom aplikacija će u narednom periodu biti dostupna. Naziv aplikacije je PUMEDTRANS.COM.

  1. Korak – dobijanje potvrdnog koda

Nakon dostavljanja brojeva mobilnih telefona Udruženje iste unosi u sistem i putem SMS poruke šalje potvrdne kodove za korišćenje aplikacije. Nakon unosa koda, moguće je koristiti sadržaje aplikacije.