IRSKA

Irski nadležni organi usvojili su nove mere za suzbijanje širenja virusa korona.

Novodefinisane mere ne odnose se na profesionalne vozače.