IZBORI ZA PREDSEDNIKA I ČLANOVE ORGANA UDRUŽENJA

Dana 16. maja 2023. godine održana je Izborna skupština Udruženja.