IZMENE OBRAZACA U VEZI SA PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

01/11/2021

Vlada Republike Srbije usvojila je izmene Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.