IZMENE PRAVILA SAOBRAĆAJA I KAZNI U ITALIJI

12/11/2021
ITA

Kako bi poboljšala stanje bezbednosti saobraćaja na putevima, Vlade Italije je 10. septembra 2021. godine izdala ukaz kojim je predložila niz novih pravila i kazni. Parlament je nakon rasprave i dopune odredaba ovaj ukaz konvertovao u zakon čije su odredbe stupile na snagu 10. novembra 2021. godine.