IZMENE UREDBE O OGRANIČENJU CENE GORIVA

01/07/2022

Vlada Republike Srbije usvojila je 30. juna 2022. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte.