KOMITET ZA TRANSPORT EVROPSKOG PARLAMENTA USVOJIO „PAKET MOBILNOSTI”

09/06/2020

Komitet za transport Evropskog Parlamenta je juče, 8. juna 2020. godine usvojio set predloga ključnih za promene u drumskom saobraćaju Evrope, poznat kao „Paket mobilnosti“, dogovorenog 11. decembra 2019. godine između Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta.