KONAČAN STAV AUSTRIJSKOG SUDA PO PITANJU TRANZITA PRI PREVOZU IZMEĐU DVE ZEMLJE EU

26/02/2021
AUT

Poštovani članovi, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je nakon, sada već dve godine od kada su austrijski kontrolni organi izrekli prvu kaznu za tranzit preko teritorije Austrije bez CEMT dozvole sa važnošću u Austriji u slučaju prevoza između dve zemlje EU, konačno dobijena i presuda Vrhovnog suda za upravne poslove Austrije kojom se potvrđuje da je srpski prevoznik obavljao prevoz u skladu sa važećim propisima.

Tagovi: