PUMED asistencija za pomoć na putu u inostranstvu

Poštovani članovi,

Udruženje je ranijih godina kao jednu od usluga za lakše poslovanje svojih članova, nudilo i uslugu pomoći prilikom nezgode, kvara, plaćanja kazni u inostranstvu u saradnji sa austrijskim partnerom Service24.