LISTA POTRAŽIVANJA OD 11.12.2021.

DUŽNIK: EUROLOGIS DOO -BEOGRAD
Datum objavljivanja: 30.12.2021. Poverilac: Horizont Transport doo Bačka Palanka Iznos potraživanja: 141.065,40 rsd
Datum prijave: 16.12.2021. Potraživanje dospelo: 22.11.2021.

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Horizont Transport doo Bačka Palanka

DUŽNIK: SVETLANA ĐURIĆ-SATARIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA FIT-CARGO ČAČAK
Datum objavljivanja: 16.12.2021. Poverilac: SS Borović Trans doo Ivanjica Iznos potraživanja: 210.000,00 rsd
Datum prijave: 06.12.2021. Potraživanje dospelo: 15.11.2021.

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo SS Borović Trans doo Ivanjica