LITVANIJA

  • 1.4.2022.:

Vlada Litvanije izmenila je Uredbu koja definiše mere za suzbijanje virusa korona.

Na osnovu pomenutih izmena prilikom ulaska u Litvaniju više nije potrebno vršiti online prijavu pre ulaska u zemlju.

Profesionalni vozači izuzeti su i posedovanja potvrde o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili negativnog testa prilikom ulaska u Litvaniju.